Langebilkstraat: aanleg wegenis

Aereal Langebilkstraat

Dankzij het opleveren van de wegenis en bijbehorende nutsvoorzieningen kunnen de aanliggende percelen ontsloten worden. In de wegenis is ook een gracht voorzin die een dubbele functie heeft als afwatering en buffer voor ontlasting van het rioleringsnet.

Tevens is er reeds ook nagedacht over mobiliteit in kader van het project Vrouwenstraat , daarom is er reeds een verbinding voorzien voor een fiets- en wandelverbinding die in de toekomst zal aansluiten op een nog aan te leggen zachte verbindingsweg.

De volgende fase zal bestaan uit het realiseren van nieuwe halfopen bebouwingen langsheen deze nieuwe weg.  Meer weten ?  Zie project Langebilkstraat of schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte wil blijven van alle nieuwe ontwikkelingen ! 

Project Langebilkstraat: start

Aereal Langebilkstraat

Gelegen in Wondelgem in wat vroeger een landelijke gebied was met verschillende boerderijen. Hier wordt een oude boomgaard omgetoverd tot een kwalitatief leefproject. Om het rustige karakter van deze omgeving te vrijwaren wordt er gekozen om een doodlopende wegenis te realiseren die een aantal nieuwe, ruime kavels bedienen bestemd voor haflopen bebouwing.

Tevens wordt er gekozen om te investeren in aanleg van een ruim aanbod aan groen, een uitgebreide waterhuishouding, doorwaadbaarheid voor fietsers en wandelaars en voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners. 

Meer weten ?  Zie project Langebilkstraat of schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte wil blijven van alle nieuwe ontwikkelingen !